kåken

 

Vid tiden före förra sekelskiftet byggdes en arbetarbostad, tillhörande Kristineheds gods, alldeles i närheten av Nissans strand på Kristineheds område i Halmstad. Ett enkelt hus med tillhörande mindre byggnad för att ha någon ko, gris eller några höns för hushållsbehov. Till huset fanns en brunn och lite trädgårdsmark för egen odling av grönsaker och några fruktträd. Huset var på många sätt ett perfekt hem för en hårt arbetande lantarbetarfamilj långt in på 1900-talet. Med tiden kom sophanteringen i Halmstad att etablera sig på Kristineheds område och kommunen tog över huset.

Där bodde folk kvar till början av 1970-talet men då var huset på väg att förfalla och kunde inte erbjuda någon högre standard. El fanns indragen men vatten och avlopp förblev som det var. Huset stod tomt och övergivet några år. 1974 flyttade MC-Riders in med dunder och brak. Klubben hade länge sökt ett ställe, inte allt för långt från centralorten i Halmstad men ändå lite utanför, där de kunde samlas ostört och umgås, festa och fixa med mc etc. Som etablerad MC-klubb fick de kommunen med på att hyra ut huset och MC-Riders hade därmed fått sin klubbkåk, eller ”Kåken” som den sedan blev kallad i folkmun.

      (foto av Jörgen Kiskanyadi, Halmstad)

De första åren på 70-talet gjordes inga större förändringar på själva huset. Alla medlemmar var relativt unga och var mest intresserade av att umgås och festa på stället. Men 1978 gjordes en stor ombyggnad invändigt för att skapa bättre utrymmen eftersom antalet medlemmar började öka och ekonomin var bra. Bardisk, kök och dansrum fixades. Vissa el-renoveringar, isoleringar i golv, fönster -och- dörr byten samt telefon drogs in. En grillplats byggdes ute i trädgården. Efter detta kunde aktiviteter både invändigt och utvändigt bli lite större.

          (foto av Jörgen Kiskanyadi, Halmstad)

I slutet av 70-talet och början av 80-talet blev Kåken allt populärare tillhåll, inte bara för medlemmarna, utan även många tillströmmande gäster och s k ”hangarounds”.

”Om väggarna kunde tala” är ett uttryck som många använder sig av och det gäller i allra högsta grad Kåken. Många är dom som har helgalna minnen från alla de aktiviteter och fester som genomfördes under denna livliga period i klubbens historia.

        (foto av Jörgen Kiskanyadi, Halmstad)

Fram till 1986 gjordes en del mindre renoveringar och förbättringar av Kåken. Men eftersom MC-Riders blev vilande förening1987 lämnades Kåken över till en lokal raggarklubb kallad ”Power Glide”. I deras regi fick Kåken en hel del förbättringar gjorda: Vinden renoverades och inreddes, taket blev utbytt till plåttak, Källare vidgjord, toalett med rinnande vatten och septiktank och förrådsbyggnad plåttäckt, trädgård med ordentligt staket och en parkeringsplats är några resultat av denna klubbs insatser. Men år 2002 var det dock dags för MC-Riders att komma tillbaka till Kåken igen.

Kåken är numera halvt K-märkt, dvs. det yttre vill kommunen bevara i så ursprungligt skick som möjligt, medan det inre kan förändras så länge det är professionellt utfört.

Under de senaste åren har därför MC-Riders med visst stöd från förvaltaren genomfört en ordentlig renovering av allt yttre på Kåken. Ny isolering, yttre klädsel och färg samt nya fönster är det mest markanta uppfräschningen och är mycket uppskattat av förvaltaren kommunen. MC-Riders har också på egen kraft och ekonomi gjort Kåken till en riktigt fräsch och praktisk lokal för klubbens aktiviteter, Dansrummet har gjorts om och isolerats. Bar -och- köksdelen har gjorts mer praktisk med flera moderna detaljer, t e x varmvatten i kranen, kylar, frysar, mikrovågsugn och spis etc.

Kåken är mer än ett tillhåll för körglada knuttar. Det har blivit en del av både Halmstad kommuns kulturarv liksom MC-Riders kultur och arv till eftervärlden.

 

Roger Nilsson

Ordförande MC-RIDERS, HALMSTAD