historik

 

Klubben bildades formellt 1970 i Halmstad av några körglada knuttar och som sedan 60-talet blivit inspirerade av den MC subkultur som utvecklades i USA och av filmer som ”Easy Rider” och musik som Steppenwolfs klassiska ”Born to be wild”. En klubb-symbol togs fram i form av en Amerikansk örn som svävar över Halmstad och som än idag pryder våra västar. Symbolen står för det ”Fria” och ”Vilda”, d v s en klubb som är oberoende och fria att köra och främja MC-kulturen både lokalt och i Sverige.

I början av 70-talet integrerades klubben med Halmstad Motorcykel Klubb och antalet medlemmar varierade mellan 20–40 personer. Klubben gjorde sig under denna tid ganska känd och i vissa fall ökänd genom att delta på MC-träffar och vilda fester, både lokalt och runt om i Sverige. Tidigt skaffade man en klubblokal strax utanför Harplinge, men under 1973 flyttades klubblokalen in till Halmstad och till det övergivna boningshuset på Kristineheds gård. Året därpå bytte man åter klubblokal.

1974 flyttade MC-Riders in i en gammal arbetarbostad vid Nissan. Ett numera ökänt och halvt K-märkt tillhåll, kallat ”Kåken” i folkmun. (Mer om Kåken se länk). Här blev klubben bofasta fram t o m 1986. Den senare delen av 70-talet började antalet medlemmar öka och varierade mellan 40–70 personer. Samtidigt började våra motorcyklar allt mer att förändras. Det trimmades och byggdes om, Cafe-Racers och Chopprar blev allt vanligare och även en del Roadracing-inspirerade byggen kom till. Det egna vilda festandet och umgänget med andra likasinnade klubbar utvecklades. Även Kåken började renoveras och byggas om för att anpassas så att allt fler knuttar och gäster kunde trivas med oss.

80-talet inleddes med en ökad tillströmning av personer som inte själva körde men som ville vara med ändå, s.k. passivt medlemskap. Med en topp på ca 120 medlemmar insåg man dock snart att det inte skulle fungera, varken organisatoriskt eller praktiskt. Så under åren 1982 till 1984 var antalet medlemmar tillbaka till mera normal 30–40 personer. De följande åren sjönk tyvärr både engagemanget och antalet medlemmar så att MC-RIDERS blev vilande förening från 1987. Mycket beroende på att de flesta medlemmarna hade börjat skaffa sig både karriärer och egna familjer och inte hade möjlighet att delta i klubbverksamheten längre. Många fortsatte ändå att köra MC och umgås med likasinnade men då utan klubbtillhörighet.

Efter 14 års frånvaro beslöt sig några ex-medlemmar under hösten –99 att starta upp MC-RIDERS igen år 2000. Denna gång med en utpräglad familjeinriktning, vilket innebar att medlemmar och deras make/makar, sambos, barn och ungdomar upp till 18 år är välkomna som medlemmar. Ett nytt MC-Riders med bättre organisation och sammanhållning utvecklades mycket tack vare att vi alla blivit mer erfarna och mogna uppgiften. Motorcyklarna är fortfarande blandade märken och helt eller delvis ombyggda. Även om HD dominerar så är alla märken välkomna. Det är den som sitter på hojen som räknas.  De första åren efter omstarten hade vi ingen klubblokal utan ordnade sammankomster och fester där vi kunde.

 År 2002 fick klubben ett fantastiskt erbjudande att ta över den gamla Kåken igen. Det blev en populär återkomst och vi har de senaste åren med blod, svett och visst stöd från kommunen lyckats göra Kåken till en fräsch och användbar klubblokal. De senaste 3 åren har vi tack vare detta kunnat hålla olika aktiviteter, MC-dagar, fester mm, till mångas glädje.

I augusti 2005 firade vi 35-års jubileum med många av de gamla medlemmarna som varit med från början.

 

Författare: Roger Nilsson President MC-RIDERS HALMSTAD